ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 5ΟΥ ΕΞΑΜ. “ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ Ι”

Τροποποιημένο πρόγραμμα αναπληρώσεων Εργαστηριακών Ασκήσεων για το μάθημα του 5ου εξάμηνου “Γενική Μεταλλογνωσία Ι”.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΕΞΑΜ. “ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ”

Οι αναπληρώσεις του μαθήματος του 3ου εξαμ. «Αριθμητική Ανάλυση», θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 07 και 14 Ιανουαρίου 2020, στις  08:45-10.30 στην αιθ. 102 του κτ. Μεταλλειολόγων.

Παράταση διδασκαλίας μαθήματος «Τεχνική Μηχανική (Στατική)» του 3ου εξαμ.

Η διδασκαλία του μαθήματος «Τεχνική Μηχανική (Στατική)» του 3ου εξαμ. κάθε Τρίτη παρατείνεται μία ώρα επιπλέον, δηλαδή 15:00-18:00 λόγω αναπληρώσεων του μαθήματος.

Αναπληρώσεις του μαθήματος του 3ου εξαμ. «Αριθμητική Ανάλυση»

Θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις του μαθήματος του 3ου εξαμ. «Αριθμητική Ανάλυση» στις 10:45-12.30 στο Αμφιθ. 01 του κτ. Μεταλλειολόγων στις κάτωθι ημερομηνίες : Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019, Πέμπτη 05, 12 και […]

Aναπληρώσεις του μαθήματος του 3ου εξαμ. «Μαθηματικά ΙΙΙ»

Θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις του μαθήματος του 3ου εξαμ. «Μαθηματικά ΙΙΙ» στις 8:45-10.30 στην αιθ.102 του κτ. Μεταλλειολόγων στις παρακάτω ημερομηνίες : Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, καθώς επίσης και Τρίτη 03, […]

Αναβολή μαθήματος 3ου εξαμ. “Αγγλική Γλώσσα”

Το μάθημα “Αγγλική Γλώσσα” του 3ου εξαμήνου δε θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11/11/2019 λόγω ασθενείας της διδάσκουσας. Οι φοιτητές θα ειδοποιηθούν μέσω πλατφόρμας mycourses για την αναπλήρωσή του.  

Αναπλήρωση του μαθήματος του 3ου εξαμ. «Σχεδίαση – Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής»

Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος του 3ου εξαμ. «Σχεδίαση – Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής» την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου στις 16:00-18:00 στην αιθ.201 (PC Lab) του κτ. Μεταλλειολόγων.

Αναπληρώσεις μαθήματος του 3ου εξαμήνου “Μαθηματικά ΙΙΙ”

Οι αναπληρώσεις του μαθήματος του 3ου εξαμήνου “Μαθηματικά ΙΙΙ” έχουν προγραμματιστεί να γίνουν κάθε Τρίτη στις ακόλουθες ημερομηνίες 5, 12, 19 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 8:45-10:30 στην αίθουσα 102 κτ. […]

Ακύρωση αναπλήρωσης μαθήματος 3ου εξαμήνου “Μαθηματικά ΙΙΙ”

Ακυρώνεται η αναπλήρωση του μαθήματος του 3ου εξαμήνου “Μαθηματικά ΙΙΙ” που είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019.