Αναπληρώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων Χημείας

Οι αναπληρώσεις των εργαστηριακών ασκήσεων χημείας θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη  10/12/2019 και την Τρίτη 17/12/2019 σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται. Ο Διδάσκων Δ. Πάνιας

Συμπληρωματικός κατάλογος με τις ομάδες των φοιτητών στο μάθημα του 1ου εξαμ. “Διαχρονική Εξέλιξη της Μεταλλευτικής & της Μεταλλουργίας”

Επισυνάπτεται συμπληρωματικός κατάλογος με τις ομάδες των φοιτητών που δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής θέμα  καθώς και τα προτεινόμενα θέματα για κάθε ομάδα. Οι εργασίες σε Word θα παραδοθούν μέχρι […]

Αναπλήρωση του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Φυσική Ι»

Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Φυσική Ι», την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019, στις 15.00-17.00 στο Αμφιθέατρο 01 του κτ. Μεταλλειολόγων.

Διδασκαλία του μαθήματος «Διαχρονικής Εξέλιξης της Μεταλλευτικής και της Μεταλλουργίας» του 1ου εξαμήνου

Για το μάθημα της «Διαχρονικής Εξέλιξης της Μεταλλευτικής & της Μεταλλουργίας» οι φοιτητές θα εκπονήσουν εργασίες σε ομάδες των 6 ατόμων οι οποίες θα περιλαμβάνουν μια σύντομη έκθεση περίπου 5.000 […]

Εναρξη εργαστηρίων κρυσταλλογραφίας-κρυσταλλοχημείας του μαθήματος “Ορυκτολογία” του 1ου εξαμ.

Την Τρίτη 3/12/2019 θα ξεκινήσουν τα εργαστήρια κρυσταλλογραφίας-κρυσταλλοχημείας του υποχρεωτικού μαθήματος “Ορυκτολογία” του 1ου εξαμ., στην αίθουσα 1.02 και σύμφωνα με τις ισχύουσες ομάδες (Ομάδα Α – 10:45-12:30, Ομάδα Β […]

Αναπληρώσεις του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Κοινωνιολογία της Επιστήμης και Τεχνολογίας»

Θα πραγματοποιηθούν αναπληρώσεις του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Κοινωνιολογία της Επιστήμης και Τεχνολογίας» στις 15.00-17.00 στo Αμφ.01 του κτ. Μεταλλειολόγων στις κάτωθι ημερομηνίες : Δευτέρα 02, 09 & 16 Δεκεμβρίου […]

Αλλαγή ώρας αναπλήρωσης του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό»

Η  προγραμματισμένη αναπλήρωση του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό», τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019  θα πραγματοποιηθεί στις 15:00-17:00 στην αιθ.101 του κτ. Μεταλλειολόγων αμέσως μετά την υποδοχή των […]

Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών

Τη Δευτέρα 25/11/2019 στις  13:00 στο αμφιθέατρο 01 της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών μας.

Αναπλήρωση του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Φυσική Ι»

Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Φυσική Ι», την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 στις 15.00-17.00 στο Αμφιθέατρο 01 του κτ. Μεταλλειολόγων.

Αναπλήρωση του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Φυσική Ι»

Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος του 1ου εξαμ. «Φυσική Ι», την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 στις 17.00-19.00 στο Αμφιθέατρο 02 του κτ. Μεταλλειολόγων.