Υποτροφίες Αριστείας ΙΚΥ Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα – Πρόγραμμα SIEMENS

  Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκήρυξε συνολικά 100 θέσεις υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες.   […]

Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής εργασιών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΕΜΠ

Ανακοινώνονται στους φοιτητές της Σχολής οι οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΕΜΠ, το οποίο συγκεντρώνει σε ηλεκτρονική μορφή […]

Υπενθύμιση χορήγησης βραβείων απο το Ίδρυμα “Δ. Χωραφά” για το έτος 2017

Σας υπενθυμίζουμε ότι το Ίδρυμα «Δ. Χωραφά» θα χορηγήσει δύο βραβεία για το έτος 2017, ύψους $5.000 το καθένα, σε υποψήφιους διδάκτορες και διδάκτορες του ΕΜΠ, που ολοκλήρωσαν ή θα […]

Μεταπτυχιακες Σπουδες

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με συμμετοχή της Σχολής ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Έργων” Οδηγίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς σπουδαστές