Επιλογή αιτήσεων εισδοχής φοιτητών για τις ΝΕΕΜΠ ακαδ. έτος 2017-18

Παρακαλούνται όσοι έχουν εκκρεμότητες σε δικαιολογητικά για την αίτηση  εισδοχής τους  (π.χ. Βεβαιώση  σπουδών, εκκαθαριστικό 2016 κλπ) να τα προσκομίσουν στη Γραμματεία ΝΕΕΜΠ μέχρι Δευτέρα 23/10/2017 και ώρα 10:30 π.μ. ώστε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση […]

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών στους Τομείς της Σχολής

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α.) και στην Υ.Α. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255 τ.Β.), ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π., προκηρύσσει εκλογές για […]

Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση ΙΙ

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής της 18/9/2017, για την εξόφληση της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ απαιτούνται: Τα δικαιολογητικά/βεβαιώσεις Πρακτικής Άσκησης του Φορέα Υποδοχής Ημερολόγιο Εργασιών, έκτασης όχι […]