Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής εργασιών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΕΜΠ

Ανακοινώνονται στους φοιτητές της Σχολής οι οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΕΜΠ, το οποίο συγκεντρώνει σε ηλεκτρονική μορφή τις διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες και τις διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στο Ίδρυμα.

Οι οδηγίες σε μορφή pdf μπορεί να μεταφορτωθούν από εδώ: Οδηγίες υποβολής εργασίας
Επίσης μπορείτε να μεταβείτε στη σχετική σελίδα οδηγιών του Αποθετηρίου του ΕΜΠ