Προκήρυξη Υποτροφίας HELMEPA

Προκήρυξη τριών (3) Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές απο την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA). Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί η 2α Ιουνίου 2017.

C__Users_user_Documents_Papyros_Cache_198410

_C__Users_user_Documents_Papyros_Cache_198427_HELMEPA

διαβιβαστικο για Υποτροφιες