Υποτροφίες σε Υποψήφιους Διδάκτορες Ελληνικών Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι.

Προκήρυξη από το ΙΚΥ για 211 θέσεις υποτροφιών για Υποψήφιους Διδάκτορες με ορισμό Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής από 1/7/2013 έως και 10/1/2015 στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

  • Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού
  • Επιστήμες Ζωής, Υγείας και Διατροφής
  • Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (ηλεκτρονική υποβολή): 15/5/2017, ώρα: 18:00

C__Users_user_Documents_Papyros_Cache_197585_C__

Users_user_Documents_Papyros_Cache_197593_call_DOCT_18_36_YYYC_

_Users_user_Documents_Papyros_Cache_197594_YYYYYYYYYY_DOC_18_36_2016