Αγγελία για πλήρη απασχόληση σε μεγάλο Λατομείο στη Θεσσαλονίκη

Zητείται Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. ή Μηχανικός Ορυκτών Πόρων με μηδενική έως και τριετή προϋπηρεσία για πλήρη απασχόληση σε μεγάλο λατομείο γνωστού ομίλου, στην Θεσσαλονίκη.

Η απασχόληση θα περιλαμβάνει τα καθήκοντα :

  • Τεχνικού ασφάλειας για τις δραστηριότητες:   α) εξόρυξη,  β) φόρτωση,  γ) μεταφορά αδρανών υλικών.
  • Ενημέρωση φακέλων συντήρησης βαρειών μηχανήματων έργου.
  • Διαχειριστής συστημάτων ISO: 14001 – 9001 – 18001.

Στοιχεία επικοινωνίας :   Τηλέφωνο  2310 466601, e-mail : karakiriou@gmail.com