Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση του Βραβείου “Ε. Γαλανή” εισαγωγής στο ΕΜΠ έτους 2016

Παράταση της προθεσμίας υποβολής  αιτήσεων, λόγω μη προσέλευσης υποψηφίων για τη διεκδίκηση του Βραβείου “Ε. Γαλανή” που χορηγείται σε οικονομικά αδύναμους φοιτητές που έχουν γεννηθεί στην Ηπειρο και εισήχθησαν στο ΕΜΠ το έτος 2016.

Βραβείο Ε. Γαλανή