Βράβευση πρωτευσάντων φοιτητών του Ιδρύματος ακαδ. έτος 2015-16 (κληροδότημα Δ. Θωμαϊδη).

Σύμφωνα με την απόφαση της 6ης/2017 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (05.07.2017), θα απονεμηθεί το “ΘΩΜΑΪΔΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ” ακαδ. έτους 2015-16 στους παρακάτω φοιτητές – φοιτήτριες που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο βαθμό απ’όλα τα εξάμηνα της Σχολής τους.

Download (PDF, 1008KB)

Βραβευθέντες με το Θωμαίδειο