Δοκιμαστικό μάθημα από τους υποψήφιους για την κατάληψη μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή στον Τομέα Μεταλλευτικής στο γνωστικό αντικείμενο “Μηχανική Πετρελαίων”.

Τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης 1 στο κτίριο Πολυμέσων του ΕΜΠ, θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστικό μάθημα από τους υποψηφίους κ.κ. Βαρδούλια Γ., Γαγάνη Β. και Γιώτη Α. για την κατάληψη μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή στον Τομέα Μεταλλευτικής στο γνωστικό αντικείμενο “Μηχανική Πετρελαίων”.

Το θέμα του δοκιμαστικού μαθήματος που θα αναπτύξουν οι ανωτέρω υποψήφιοι είναι: “Ανάλυση απόδοσης ταμιευτήρων πετρελαίου (πρωτογενής παραγωγή)”.