Αναβολή μαθήματος Αγγλικών 3ου εξαμήνου

Τη Δευτέρα 9/10 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα “Αγγλικά 3ου εξαμήνου”με την Δρ Μ. Σταθοπούλου λόγω ασθενείας της διδάσκουσας.

Σύντομα θα σταλεί ενημέρωση για την αναπλήρωσή του