Ανακοίνωση για την έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος Φυσική Ι

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 1ου εξαμήνου πως το μάθημα της Φυσικής Ι θα ξεκινήσει  κανονικά την Πέμπτη 12-10-17 και ώρα 12:45 – 14:30

στο Κτ.Μετ.Αμφ 02.