Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής (συνεδρίαση 27.02.2018)

Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών

(Συνεδρίαση της 27.02.18)

Η Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών ΕΜΠ εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στις αλλαγές που προωθούνται μέσω του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου του Υπουργείου Παιδείας «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις». Το Υπουργείο Παιδείας αγνόησε τις αποφάσεις συλλογικών οργάνων διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και των ελληνικών Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών. Με τον πρόσφατο νόμο προωθούνται συγχωνεύσεις εκπαιδευτικών τμημάτων και ιδρυμάτων. Επίσης, δημιουργούνται τετραετή προγράμματα σπουδών μηχανικών, με ονομασίες που ταυτίζονται με αυτές πενταετών σχολών ειδικότητας μηχανικού, προωθώντας αντικειμενικά την πολυδιάσπαση των σπουδών του μηχανικού.

Η Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών ΕΜΠ θεωρεί ότι σε κάθε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ειδικότητας μηχανικού πρέπει να αντιστοιχεί ένας ενιαίος και αδιάσπαστος πενταετής τίτλος σπουδών. Επαναλαμβάνει, επίσης, την πάγια θέση της ότι το σύνολο των επαγγελματικών δικαιωμάτων κάθε ειδικότητας του μηχανικού θα πρέπει να δίνεται στους κατόχους του πτυχίου του μηχανικού.

Η Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών ΕΜΠ θα συντονίσει τις προσπάθειές της με όλους τους επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς που δίνουν τη μάχη για να διαφυλαχθεί το κύρος του επαγγέλματος του μηχανικού και για να κατοχυρωθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία πριν απ’ όλα αποτελούν απαραίτητο μέτρο αυτοπροστασίας της ίδιας της κοινωνίας.

Η Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών ΕΜΠ αγωνιά ιδιαίτερα για τους νέους μηχανικούς, οι οποίοι αποτελούν και το πιο ευάλωτο τμήμα του κλάδου των μηχανικών. Οι νέοι μηχανικοί μπαίνουν σήμερα στη μάχη της επιβίωσης με εξαιρετικά δυσμενείς όρους, με πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας και ιδιαίτερα χαμηλές αμοιβές, και πρόσθετοι περιορισμοί στην άσκηση του επαγγέλματος δεν έχουν ούτε επιστημονική ούτε ηθική βάση.