Ενημέρωση φοιτητών 6ου εξαμήνου για το μάθημα “Επιχειρησιακή Έρευνα”

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του μαθήματος “Επιχειρησιακή Έρευνα” του 6ου εξαμήνου της Σχολής ότι, λόγω της κατάληψης της Παρασκευής 25/3, το Τμήμα Β θα έρχεται στο μάθημα Τετάρτη και το Τμήμα Α Παρασκευή.

 Ο Διδάσκων

  Κ. Μόδης