Οικονομική υποστήριξη της συμμετοχής των τελειοφοίτων σπουδαστών του Ιδρύματος σε συνέδρια έτους 2017 (κληροδότημα Δ. Θωμαίδη)

Οικονομική ενίσχυση για προπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι συμμετέχουν σε συνέδρια για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των διπλωματικών εργασιών τους.

Download (PDF, 85KB)