Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής – Οικονομική των Επιχειρήσεων

Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής – Έλεγχος παραγωγής – Στοιχεία λογιστικής κόστους – Προϋπολογισμός παραγωγής – Διοικητική οργάνωση βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων – Περιγραφές θέσεων εργασίας – Μελέτη εργασίας – Διαχείριση και έλεγχος αποθεμάτων – Αρχές διοίκησης – Διοίκηση με στόχους. Διάρθρωση επιχειρήσεων, ανταγωνισμός και επιχειρηματικοί στόχοι. Αρχές λογιστικής και κοστολόγησης. Αποδοτικότητα και χρηματική ρευστότητα. Αρχές προγραμματισμού και τεχνικές προβλέψεων. Προϋπολογισμός. Τιμολογιακή πολιτική και στρατηγική προσφοράς. Τεχνολογικές επιλογές. Ανάλυση επιχειρηματικού κινδύνου. Αναπτυξιακά κίνητρα.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Αρχές Διοίκησης & Οργάνωση Παραγωγής – Οικονομική των Επιχειρήσεων (7.1.04.6)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 6ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

  • Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής

Αικατερίνη Αδάμ

  • Οικονομική των επιχειρήσεων

Δημήτριος Δαμίγος

Βιβλία Διδασκαλίας

Σύγγραμμα: Ρομπόλη, Παπάδα, Μιχαηλίδης, 2002

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  • Π. Φαναριώτη, Αρχές Οργανώσεως & Διοικήσεως Επιχειρήσεων  – Eισαγωγή στο σύγχρονο management, 2η έκδοση, εκδόσεις Σταμούλη,  Αθήνα 2001
  • Α.Νικολόπουλος, Εισαγωγή στην Οικονομική και Διοικητική των Επιχειρήσεων, εκδόσεις O.Π.Α., Αθήνα 2005.

Online υλικό διδασκαλίας

  • (Δείτε παλιό site)

Βαθμολογία

Εργασία – Ασκήσεις θα προσμετρηθούν με συντελεστή 50% σε περίπτωση που η γραπτή εξέταση >= 4.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 1 ώρες
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες