Αναλυτική Χημεία και Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης

Εισαγωγή. Ταξινόμηση των αναλυτικών μεθόδων. Δειγματοληψία, επεξεργασία δείγματος. Μετρήσεις και στατιστική επεξεργασία αυτών. Εισαγωγή στην ποιοτική χημική ανάλυση. Κλασική ανόργανη ποιοτική χημική ανάλυση (χαρακτηρισμός επιλεκτικών ιόντων σε υδατικά διαλύματα). Χημική ισορροπία (θεωρία οξέων -βάσεων, θεωρία συμπλόκων, οξειδοαναγωγής και καταβύθισης). Ποσοτική ανάλυση: ογκομετρικοί προσδιορισμοί (οξυμετρίας-αλκαλιμετρίας, συμπλοκομετρίας, οξειδοαναγωγής, καταβύθισης), σταθμική ανάλυση. Εφαρμογές κλασικής χημικής ανάλυσης σε κράματα και ορυκτά. Ομαδοποίηση Ενόργανων Μεθόδων ΦΜΑ. Οπτικές Μέθοδοι: Φασματομετρία ορατού – υπεριώδους UV – VIS, Υπέρυθρη Φασματομετρία IR, Ατομική απορρόφηση AAS, Φλογοφωτομετρία, Φασματομετρία ακτίνων X (περίθλαση XRD, φθορισμός XRF). Θερμικές μέθοδοι: Θερμοβαρυμετρία, Διαφορική Θερμοβαρυμετρία, Διαφορική Θερμική Ανάλυση, Διαφορική Θερμιδομετρία σάρωσης. Ηλεκτρομετρικές μέθοδοι: κατηγορίες ηλεκτροδίων, διακρίσεις Ηλεκτρομετρικών Μεθόδων, ηλεκτρόδια συγκέντρωσης, Πολαρογραφία. Χρωματογραφικές Μέθοδοι: Αέρια Χρωματογραφία GC. Μέθοδοι ποσοτικοποίησης αποτελεσμάτων στη χημική ανάλυση. Επιλογή και εφαρμογή αναλυτικής μεθόδου ΦΜΑ σε προβλήματα, του πεδίου του μεταλλουργού και ελέγχου περιβαλλοντικών παραμέτρων. Εργαστηριακές Ασκήσεις (αναλυτικής χημείας, περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ θερμική ανάλυση). Κλασική χημική ανάλυση (υγροχημικές μέθοδοι), Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης (ενόργανες μέθοδοι ανάλυσης). Εισαγωγή. Ηλεκτρομετρία (ποτενσιομετρία, αγωγιμομετρία, πολαρογραφία, ηλεκτροφόρηση). Οπτικές μέθοδοι (χρωματομετρία, φασματοφωτομετρία (ορατού, υπεριώδους), φλογοφωτομετρία, φασματομετρία υπερύθρου, φασματομετρία ατομικής απορρόφησης, ία, υγρή χρωματογραφία). Μέθοδοι ιονεναλλαγής. Θερμική ανάλυση. Ανάλυση αερίων. 39 Ανάλυση με ενεργοποίηση. Εφαρμογές των διαφόρων μεθόδων στον αυτόματο έλεγχο των χημικών διεργασιών και στο περιβάλλον. Eργαστηριακή άσκηση.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Αναλυτική Χημεία & Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης (5.1.80.4)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 4ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Τζαμτζής-Πιλάλης Νικόλαος

Εργαστήρια – Διδάσκοντες

Τζαμτζής-Πιλάλης Νικόλαος

Α. Παππά

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης

Μ. Περράκη

Βιβλία Διδασκαλίας

  1. Υγροχημικές Μέθοδοι στην Αναλυτική Χημεία. Μιλτιάδης Σταθερόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ. 4η ΄Εκδοση, Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 2007.
  2. Αναλυτική Χημεία – Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης. Νικόλαος Τζαμτζής-Πιλάλης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ, Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 2009.
  3. Αναλυτική Χημεία – Οδηγός Εργαστηριακών Ασκήσεων (Κλασικής Χημικής Ανάλυσης και Φυσικών Μεθόδων Ανάλυσης). Επιμέλεια Έκδοσης Νικόλαος Τζαμτζής-Πιλάλης). Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 2009.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  1. Αναλυτική Χημεία – Θέματα και προβλήματα. Στυλιανός Λιοδάκης, Καθηγητής ΕΜΠ. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1η Εκδοση, Αθήνα 2001.
  2. Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης – Φασματομετρικές Μέθοδοι. Μαρία Όξενκιουν Πετροπούλου, Καθηγήτρια ΕΜΠ. Εκδόσεις Συμμετρία, 2η Έκδοση, Αθήνα 2008.

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Δευτέρα 08.45-10.30 Κτ. Μεταλ.Αμφ.Ηλεκτρολ.
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 3 ώρες
Δευτέρα 15.00-18.00 Εργαστήριο