Διαχείριση Ενέργειας – Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας

Ενεργειακές ανάγκες στη μεταλλευτική και στη μεταλλουργική βιομηχανία, καθώς και στην τεχνολογία υλικών. Αρχές ενεργειακής βελτιστοποίησης. Ενέργεια και θερμοδυναμική. Ισοζύγια μάζας και ενέργειας. Χρήση Η/Υ στην επίλυση ισοζυγίων μάζας και ενέργειας. Στοιχεία από τη θεωρία της καύσης. Εξοικονόμηση ενέργειας κατά την παραγωγή θερμότητας από καύση και κατά τη μεταφορά θερμότητας. Ανάκτηση αποβαλλόμενης ενέργειας.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Διαχείριση Ενέργειας – Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας (7.2.06.4)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 4ου Εξαμήνου

Βιβλία Διδασκαλίας

  • «Βασικές Αρχές και Υπολογισμοί στη Χημική Μηχανική», D.M. Himmelblau

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

OnLine Υλικό

  • http://mycourses.ntua.gr/

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 3 ώρες
Τρίτη 09.45-11.30 Κτ. Μεταλ. Αμφ. Ηλεκτρολ.
Τρίτη 11.45-12.30 Κτ. Μεταλ. Αμφ. Ηλεκτρολ.