Διαχείριση Ποιότητας – Πιστοποίηση

Βασικές αρχές διασφάλισης ποιότητας, πιστοποίησης και μετρολογίας. Εισαγωγή στα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ-ΕΝ-ΙSO 9000. Εισαγωγή στα πρότυπα της σειράς ISO 14000. Εισαγωγή στα πρότυπα EN 45000. Δομή και λειτουργία των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Τεχνικές πιστοποίησης. Τεχνικές διακριβώσεων.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Διαχείριση Ποιότητας – Πιστοποίηση (7.2.48.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Δεξαμενής: 9ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Βιβλία Διδασκαλίας

Διδακτικές Σημειώσεις στο Μάθημα «Διασφάλιση Ποιότητας – Πιστοποίηση», Ευάγγελος Χριστοφόρου

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Juran’s Quality Handbook, 5th Edition, J. Juran, A.B. Godfrey, McGraw – Hill Professional, 1998

Online υλικό διδασκαλίας

Βαθμολογία

Βαθμολογία τελικών εξετάσεων: 50%
Παρουσίαση εργασίας: 50%

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Τετάρτη 15.00 - 17.00, κτήριο Μηχ. Μετ. Μετ., αίθουσα 2.03
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες
Τρίτη 15.00 - 17.00, κτήριο Μηχ. Μετ. Μετ., αίθουσα 2.03