Εκμετάλλευση Μεταλλείων Ι

Αναφορά στη μεταλλευτική ιστορία της Ελλάδας. Συνοπτική παρουσίαση του ελληνικού ορυκτού πλούτου και των σημαντικότερων υπόγειων εκμεταλλεύσεων. Βασική μεταλλευτική ορολογία. Επιλογή της βέλτιστης θέσης, της μορφής και των διαστάσεων των έργων υπόγειας προσπέλασης. Απαραίτητα στοιχεία για την σχεδίαση των στοών, υπολογισμός ασκούμενων πιέσεων. Τεχνική, εξοπλισμός και μέθοδοι όρυξης στοών, κεκλιμένων και φρεάτων. Οργάνωση, προγραμματισμός και έλεγχος των εργασιών όρυξης. Διαίρεση του κοιτάσματος σε ορόφους και σχεδίαση των έργων ανάπτυξης. Καθορισμός της ετήσιας παραγωγής και υπολογισμός του χρόνου ζωής του μεταλλείου. Κύρια χαρακτηριστικά και στοιχεία βασικών μεθόδων υπόγειας εκμετάλλευσης. Αερισμός και κλίμα υπόγειου μεταλλείου. Υπολογισμός απαιτήσεων, μετρήσεις και υπολογισμοί συστήματος αερισμού. Γενικές αρχές και στοιχεία μελέτης φωτισμού των μεταλλείων. Υπόγεια ύδατα και άντληση.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Εκμετάλλευση Μεταλλείων (7.1.02.5)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 5ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Βιβλία Διδασκαλίας

 • Εκμετάλλευσις Μεταλλείων, Ιωάννου Ν. Οικονομόπουλου,
  Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα 1989

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 1. SME Mining Engineering Handbook, Second Edition
  By A.B. Cummins, I.A Given, H.L. Hartman
  Society for Mining, Metallurgy and Exploration  /  01 June, 1992  /  0873351002
 2. SME Mining Reference Handbook
  By Ray Lowrie  Society for Mining, Metallurgy and Exploration  /  01 January, 2003  /  0873351754
 3. Elements Of Mining
  By Robert S. Lewis,
  E.M.John Wiley & Sons, 1964
 4. Underground Mining Methods Handbook
  By W.A HustrulidThe American Institute of Mining Metallurgical and Petroleum Engineers, 1982
 5. Mining Methods & Equipment
  By Koehler S. Stout McGraw-Hill, Inc.,1980
 6. Συμπληρωματικό φυλλάδιο: Εκμετάλλευση Μεταλλείων
  (Εισαγωγή – Προσπέλαση – Ανάπτυξη)
  Α. Μπενάρδος, Α. Μαυρίκος Υ.Δ., Αθήνα 2002

Online Υλικό

Βαθμολογία

Τελικές Εξετάσεις 100%

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 3 ώρες
Δευτέρα 12.45 - 14.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 101
Τρίτη 8.45-9.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 102
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες
Δευτέρα 15.00 -17.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 101