Εξαγωγική Μεταλλουργία Ι

Εισαγωγή. Μεταλλουργικές Ενώσεις. Μηχανισμός, τεχνική και τεχνολογία της ξήρανσης. Χημισμός, τεχνική και τεχνολογία της πύρωσης, φρύξης, τήξης, απόσταξης. Ασκήσεις: Θερμοδυναμικοί και άλλοι υπολογισμοί στις διάφορες μεταλλουργικές διεργασίες.

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο Σπουδαστής τις βασικές γνώσεις της Εξαγωγικής Μεταλλουργίας, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μαθημάτων μεγαλυτέρων εξαμήνων. Οι γνώσεις αυτές βοηθούν επίσης στην κατανόηση μαθημάτων στην περιοχή των Υλικών και τέλος συντελούν  στη διαμόρφωση του υποβάθρου εκείνου, που είναι απαραίτητο για την εκπόνηση εργασιών και μελετών.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Εξαγωγική Μεταλλουργία Ι (7.2.09.5)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 5ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Ιωάννης Πασπαλιάρης
Μαρία Ταξιάρχου 

Βιβλία Διδασκαλίας

 • Eξαγωγική Μεταλλουργία Πυρομεταλλουργικές και Υδρομεταλλουργικές Διεργασίες, Π.Νέου – Συγκούνα, EΜΠ
 • Υπολογιστικές Ασκήσεις (Δίδεται η εκφώνηση σε φωτοτυπίες)

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

a. Βιβλία Εξαγωγικής Μεταλλουργίας

 1. Εξαγωγική Μεταλλουργία: Θεωρητικαί και Τεχνολογικαί Βάσεις – Λ. ΜΟΥΣΟΥΛΟΣ, Αθήνα.
 2. A text-Book of Metallurgy, A. BALLEY, Macmillan and Co Ltd.
 3. Dust Extraction Technology, W. BATEL, Technocopy limited
 4. Fundamentals of Metallurgical Processes, L. COUDURIER, D. HOPKINS, I. WILKOMIRSKY, Pergamon Press.
 5. The chemistry of Hydometallurgical Processes, . BURKIN, E. and F. SPON LTD.
 6. Physical Chemistry of Metals, L. DARKEN, R. GURRY, McGRAW-Hill Book Company, Inc.
 7. Extractive Metallurgy, A. DENNIS, Sir Isaac Pitman and Sons, LTD.
 8. The Theory of Metallurgical Processes, S. PHILIPPOV, MIR Publishers, Moscow.
 9. Metallurgische Electrochemie, W. FISHER, D. JANKE, Springer Verlag
 10. Introduction to Metallurgical Thermodynamics, D. GASKELL, McGraw Hill Inc. New York.
 11. Extraction Metallurgy, J. GILCHRIST, Pergamon Press.
 12. Furnaces, J. GILCHRIST, Pergamon Press.
 13. Principles of Extractive Metallurgy, F. HABASHI, Science Publishers, Paris.
 14. Progress in Extractive Metallurgy, F. HABASHI, Gordon and Breach Science Publishers.
 15. Extractive Metallurgy, Vol 2, Hydrometallurgy, F. HABASHI, Science Publishers.
 16. Principles of Extractive Metallurgy, Pyrometallurgy, vol. 3, F HABASHI, Gordon and Breach Science Publishers.
 17. Metallurgical Thermochemistry, O. KUBASCHEWSKI, C. ALCOCK, Pergamon Press.
 18. Phase Diagrams for Ceramists, E. LEVIN, C. ROBBINS and H. McMURDIE, The American Ceramic Society, Inc.
 19. Chemical Thermodynamics of Materials, C.H. LUPIS, North Holland.
 20. Μεταλλουργία. Θεωρητικές βάσεις, Θερμοδυναμική των καθαρών σωμάτων. Π. Νέου-Συγκούνα, ΕΜΠ
 21. Μεταλλουργία. Θεωρητικές βάσεις. Διαλύματα. Π. Νέου Συγκούνα, ΕΜΠ.
 22. Chemical Metallurgy, J. MOORE, Butterworths, London, Boston.
 23. An Introduction to Chemical Metallurgy, P. PARKER, Pergamon Press.
 24. Unit Processes of Extractive Metallurgy R. PEHLKE, American Elsevier Publishing Co, Inc.
 25. Chemical Engineers Handbook, J. PERRY, McGraw Hill Book Company, Inc.
 26. Physical Chemistry of Metals in Metallurgy, vol I,II, J. RICHARSON, Academic Press.
 27. Principles of Extractive Metallurgy, T. ROSENQVIST, McGraw Hill inc. New York.
 28. Rate Processes in Extractive Metallurgy, H. SOHN and M. WARDWORTH, Plenum Press, New York.
 29. Physicochemical Properties of Molten Slags and Glasses, E. TURKDOGAN, the metals Society London.
 30. Theory and Metallurgical Processes, A. VOLSKY, E. SEEGIEVSKAYA, MIR Publishers, Moscow .
 31. Βασικαί Φυσικαί Διεργασίαι Χημικής Μηχανικής, W. McCabe, J. Smith, Τεχν. Επιμελ. Ελλάδας.

β. Περιοδικά Μεταλλουργίας

 1. Canadian Metallurgical Quarterly
 2. Erzmetall
 3. Hydrometallurgy
 4. Iron and Steel Engineer
 5. Iron and Steelmaking
 6. Journal of Metals
 7. Μεταλλειολογικά και Μεταλλουργικά Χρονικά – http://www.geocities.com/mmx_hsmme/
 8. Metallurg
 9. Ορυκτός Πλούτος
 10. La Revue de Mètallurgie – http://www.ffa.fr/rm/index.htm
 11. Τεχνικά Χρονικά
 12. Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy, Section B – http://www.tms.org/pubs/journals/MT/MT.html
 13. Historical Metallurgy (Contents) – http://hist-met.org/hm_index.html
 14. International Journal of Powder Metallurgy – http://www.mpif.org/apmi/index_frame4.html
 15. Metallurgical and Materials Transactions – http://www.tms.org/pubs/journals/MT/MT.html
 16. Scandinavian Journal of Metallurgy – http://www.munksgaard.dk/journals/metallurgy/

γ. Πηγές Θερμοδυναμικών δεδομένων

 1. Thermochemical properties of inorganic substances. I. BARIN and O. KNACKE, Sringer Verlag, Berlin.
 2. Thermochemistry for Steelmaking, Vol I, II, J.F. ELLIOT and M. GLEISER, Addison-Wesley Publishing Company Inc.
 3. Selected values of the thermodynamic properties of Binary alloys. R. HULTGREN, P. DESAI, American Society for Metals.
 4. Metallurgical Thermochemistry, O. KUBASCHENSKI and E. EVANS, Pergamon Press.
 5. U.S. Bureau of Mines, Διάφορα bulletin όπως 542, 584, 592, 668, 605, 672.
 6. Outokumpu HSC Chemistry for windows, version 3.0, 1997.

δ. Ασκήσεις

 1. Ασκήσεις Εξαγωγικής Μεταλλουργίας, Π. Νέου και Η. Βαζαρλής, ΕΜΠ.
 2. Problems in Metallurgical Thermodynamics and Kinetics, C.S. UPADHYAYA, R.K. DUBE, Pergamon Press.
 3. Metallurgical Problems, A. BUTTS, McGraw Hill.
 4. Handbook of Material and Energy, Balance Calculations in Metallurgical Processes, ALAN FINE, GORDON A. GEIGER, The Metallurgical Society of AIME.

Online Υλικό

Βαθμολογία

Η βαθμολογία του μαθήματος διαμορφώνεται σε ποσοστό 60% από την επίδοση του Σπουδαστή στην γραπτή εξέταση της εξεταστικής περιόδου και σε ποσοστό 40% από το βαθμό που λαμβάνει ο σπουδαστής από την παράδοση εβδομαδιαίων ασκήσεων. Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις αναφερόμενες στη θεωρία του μαθήματος και ασκήσεις.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 3 ώρες
Φροντιστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες