Εξόρυξη Πετρωμάτων Ι (Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες)

  • Εισαγωγή στην εξόρυξη των πετρωμάτων: Εξόρυξη με εκρηκτικές ύλες και μηχανικά μέσα, χαρακτηριστικά του προς εξόρυξη και του εξορυγμένου πετρώματος.
  • Εξόρυξη των πετρωμάτων με εκρηκτικές ύλες: Γενικές αρχές, μηχανισμός της εξόρυξης, τεχνολογία και πράξη.
  • Διάτρηση: Μηχανισμός όρυξης διατρημάτων, τεχνικές διάτρησης, εξοπλισμός διάτρησης για υπαίθρια και υπόγεια μέτωπα, πεπιεσμένος αέρας.
  • Εκρηκτικές ύλες, μέσα έναυσης και πυροδότησης: Εκρηκτικές ύλες και μηχανισμός της έκρηξης, τύποι και ιδιότητες των εκρηκτικών υλών, τύποι μέσων έναυσης-πυροδότησης, γόμωση των διατρημάτων, μεταφορά-αποθήκευση εκρηκτικών υλών, ασφάλεια.
  • Σχεδιασμός ανατινάξεων σε υπαίθρια μέτωπα.
  • Σχεδιασμός ανατινάξεων σε υπόγεια μέτωπα.
  • Τεχνικές ελεγχόμενων ανατινάξεων.
  • Ανατινάξεις και επιπτώσεις στον περιβάλλοντα χώρο.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Εξόρυξη Πετρωμάτων Ι (Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες) (7.1.06.7)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 7ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Γεώργιος Ν. Παναγιώτου

Βιβλία Διδασκαλίας

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

Online υλικό διδασκαλίας

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 3 ώρες
Τρίτη 10.45 – 13.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 1.01
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες
Τετάρτη 08.45 – 10.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών, αίθουσα 1.01 ή Εργαστήριο Εξόρυξης Πετρωμάτων 0.7