Ηλεκτροτεχνία – Ηλεκτρονική Τεχνολογία

Βασικές αρχές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Ανάλυση λειτουργίας ημιαγώγιμων διατάξεων. Εισαγωγή στη θεωρία του μαγνητισμού. Εισαγωγή στη θεωρία των μη καταστροφικών ελέγχων.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Ηλεκτροτεχνία – Ηλεκτρονική Τεχνολογία (7.2.03.3)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 3ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Ευάγγελος Χριστοφόρου, Καθηγητής
hristoforou@ece.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

  • Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Τόμος Α, Ν.Ι. Μάργαρης, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010
  • Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Π. Χρ. Βαφειάδης, 2000
  • Διδακτικές Σημειώσεις στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρονική Τεχνολογία», Ευάγγελος Χριστοφόρου

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  • Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα, 5η Έκδοση, A.S.Sedra, K. Smith, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2011
  • Ηλεκτρονική, Αρχές & Εφαρμογές, 7η Έκδοση, A.P. Malvino, D.J. Bates, Εκδόσεις Τζιόλα, 2012

Βαθμολογία

Βαθμολογία τελικών εξετάσεων: 70%
Βαθμολογία εργαστηρίου: 30%

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Παρασκευή 12.45 - 14.30 κτήριο Μ.Μ.Μ. αίθουσα 1.01
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες
Πέμπτη Α' - Τμήμα 08.45 - 10.30 κτήριο Μ.Μ.Μ.
Πέμπτη B' - Τμήμα 16.00 - 18.00 κτήριο Μ.Μ.Μ.
Παρασκευή Γ' - Τμήμα 15.00 - 17.00 κτήριο Μ.Μ.Μ.