Κονιομεταλλουργία

Εισαγωγή, μέθοδοι παραγωγής μεταλλικών κόνεων, ιδιότητες των κόνεων (κατανομή του μεγέθους των σωματιδίων, ειδική επιφάνεια, προσμείξεις), θερμική κατεργασία των κόνεων. Συμπίεση και διαμόρφωση του σχήματος των κόνεων, πυροσυσσωμάτωση (ενός συστατικού, πολλών συστατικών). Προϊόντα της κονιομεταλλουργίας: σίδηρος και χάλυβας, χαλκός και κράματα, νικέλιο και υπερκράματα, σκληρά μέταλλα, μέταλλα υψηλού σημείου τήξης, σύνθετα μεταλλικά υλικά.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Κονιομεταλλουργία (7.2.47.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Δεξαμενής: 9ου Εξαμήνου

Βιβλία Διδασκαλίας

«Βασικές Αρχές Κονιομεταλλουργίας» Χρ. Ν. Παναγόπουλος, Ε.Μ.Π., 2003

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  • F. Thṻmmler and R. Oberacker, “Introduction to Powder Metallurgy”, Κεντρ. Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.
  • I. Jenkins and J.V. Wood, “Power Metallurgy”, Κεντρ. Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.

Online υλικό διδασκαλίας

  • (Δείτε το παλιό site)

Βαθμολογία

Τελ. Εξετάσεις 70% Ασκήσεις  30%

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες