Μάρμαρα και Βιομηχανικά Ορυκτά

Ο κλάδος μαρμάρου στην Ελλάδα – Ιστορική αναδρομή – Είδη μαρμάρων και διακοσμητικών λίθων – Κοιτάσματα μαρμάρων στον Ελλαδικό χώρο – Ιδιότητες και προδιαγραφές μαρμάρων – Έρευνα μαρμαρικών κοιτασμάτων – Εκμετάλλευση λατομείων μαρμάρου (αποκάλυψη – μέθοδοι εξόρυξης και ορθογωνισμού ογκομαρμάρων) – Επεξεργασία μαρμάρων (σχίσιμο, κοπή, λείανση) – Παραγωγή υποπροϊόντων. Βιομηχανικά Ορυκτά.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Μάρμαρα & Βιομηχανικά Ορυκτά (7.1.14.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Μεταλλευτικής Τεχνολογίας: 8ου Εξαμήνου

Βιβλία Διδασκαλίας

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

OnLine Υλικό

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες