Μεταλλευτική Οικονομία

Ο ρόλος της μεταλλευτικής βιομηχανίας στην Ελληνική οικονομία. Παράγοντες που επιδρούν στην παραγωγή και κατανάλωση των ορυκτών πρώτων υλών. Υποκατάσταση και ανακύκλωση μετάλλων, κλπ. Εμπορία και διαμόρφωση των τιμών των μεταλλευμάτων και λοιπών ορυκτών πρώτων υλών. Μονοπώλια, ολιγοπώλια, καρτέλ παραγωγών και καταναλωτών ορυκτών πρώτων υλών. Ορυκτοί πόροι και αποθέματα ορυκτών πρώτων υλών. Γεωπολιτική κατανομή της παραγωγής και κατανάλωσης των κυριοτέρων ορυκτών πρώτων υλών.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Μεταλλευτική Οικονομία (7.1.16.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Δεξαμενής: 8ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Δημήτριος Καλιαμπάκος

Δημήτριος Δαμίγος

Βιβλία Διδασκαλίας

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

Online Υλικό

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Πέμπτη 15.00-17.00 Κτ.Μετ. αιθ.204
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες
Πέμπτη 17.00-18.00 Κτ.Μετ. αιθ.204