Μεταλλογνωσία ΙΙ

Φάσεις στα μεταλλικά συστήματα – κράματα. Ηλεκτρονική δομή, Κρυσταλλική δομή, μικρογραφική δομή και φυσικές ιδιότητες. Διαγράμματα των φάσεων. Διάχυση στα μέταλλα. Τεχνικές παραγωγής μεταλλικών υλικών και κραμάτων. Μετασχηματισμοί των φάσεων. Το σύστημα σιδήρου άνθρακα. Χάλυβες και χυτοσίδηροι. Μετασχηματισμοί εκτός ισορροπίας, τα διαγράμματα ΤΤΤ, CCT. Αντιδράσεις κατακρήμνισης, παραδείγματα από τα κράματα του αλουμινίου. Μελέτη διαφόρων κραμάτων.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Μεταλλογνωσία ΙΙ (7.2.12.6)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 6ου Εξαμήνου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Διδάσκοντες

Γεώργιος Φούρλαρης 

Βιβλία Διδασκαλίας

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Online υλικό διδασκαλίας

  • (Δείτε παλιό site)

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 3 ώρες
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες