Μεταλλουργία Μη Σιδηρούχων Μετάλλων

Εξαγωγική Μεταλλουργία Αργιλίου: Ιδιότητες Αργιλίου, Πρώτες Ύλες για Παραγωγή Αργιλίου, Βωξίτης, Μέθοδος Bayer, Μέθοδος Hall-Heroult, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Καινοτομίες, Εξεργειακή Ανάλυση. Εξαγωγική Μεταλλουργία Βασικών Μετάλλων: Χαλκός, μόλυβδος, ψευδάργυρος. Εξαγωγική Μεταλλουργία Πολυτίμων Μετάλλων

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Μεταλλουργία Μη Σιδηρούχων Μετάλλων (7.2.23.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Μεταλλουργικών Διεργασιών: 9ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Βιβλία Διδασκαλίας

Σημειώσεις του Διδάσκοντος και Επιλογή κεφαλαίων από ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές πηγές

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΡΓΙΛΙΟΥ:

 1. F. R. Tuler, R. Scott-Taggart (2001) ‘Aluminum’, Encyclopedia of Materials: Science and Technology, Elsevier Science Ltd, pp. 97-101 (ISBN: 0-08-0431526).
 2. L. Keith Hudson et al. (2005), ‘Aluminum Oxide’, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, pp. 1-40 (10.1002/14356007.a01 557).
 3. William B. Frank et al. (2005) ‘Aluminum’, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, pp. 1-24 (10.1002/14356007.a01 459).

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ:

 1. Adalbert Lossin (2005) ‘Copper’, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, pp. 1-67 (10.1002/14356007.a07 471).
 2. Charles A. Sutherland et al. (2006) ‘Lead’, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, pp. 1-48 (10.1002/14356007.a15 193.pub2).
 3. Gunter G. Graf (2005) ‘Zinc’, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, pp. 1-23 (10.1002/14356007.a28 509).
 4. John Dallas Donaldson, Detmar Beyersmann (2005) ‘Cobalt and Cobalt Compounds’, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, pp. 1-38 (10.1002/14356007.a07 281.pub2).
 5. Ketil Amundsen et al. (2005) ‘Magnesium’, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim pp.1-27 (10.1002/14356007.a15 559).
 6. David B. Wellbeloved, Peter M. Craven, John W. Waudby (2005) ‘Manganese and Manganese Alloys’, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, pp. 1-48 (10.1002/14356007.a16 077)
 7. Gunter G. Graf (2005) ‘Tin, Tin Alloys and Tin Compounds’, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, pp. 1- 35 (10.1002/14356007.a27 049).

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ:

 1. Hermann Renner et al. (2005) ‘Gold, Gold Alloys and Gold Compounds’, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, pp. 1-53 (10.1002/14356007.a12 499).
 2. Hermann Renner et al. (2005) ‘Silver, Silver Alloys and Silver Compounds’, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, pp. 1-79 (10.1002/14356007.a24 107).
 3. Hermann Renner et al. (2012) ‘Platinum Group Metals and Compounds’, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, pp. 318-388 (10.1002/14356007.a21_075).

ΕΞΕΡΓΕΙΑ: A. von Gleich et al. (2006) ‘Sustainable Metals Management’, Springer

OnLine Υλικό

Βαθμολογία

Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή τελική εξέταση καθώς επίσης και με εξέταση εργασίας που αναλαμβάνει ο κάθε σπουδαστής αμέσως μετά την έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος και την οποία μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων παρουσιάζει και υποστηρίζει παρουσία όλων των συμφοιτητών του που παρακολουθούσαν το μάθημα

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Δευτέρα 11.45 – 13.30, κτήριο Μηχ. Μετ. Μετ., αίθουσα 2.03
Φροντιστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες
Δευτέρα 13.45 – 14.30, κτήριο Μηχ. Μετ. Μετ., αίθουσα 2.03