Μεταλλουργία Σιδήρου ΙΙ

Υπολογισμοί στην υψικάμινο. Προϊόντα της υψικαμίνου και διάθεσή τους. Ανταλλαγή θερμότητας και χημικές αντιδράσεις. Αντιδράσεις εντός του φρέατος, εντός της βάσεως και εντός του χωνευτηρίου. Τεχνική λειτουργίας. Εκκίνηση. Κανονική πορεία. Προσωρινή διακοπή και επανάληψη της λειτουργίας. Σταμάτημα. Επίδραση διαφόρων παραμέτρων και μελλοντικές τάσεις. Θερμοκρασία και υγρασία αέρος. Προσθήκη υδρογονανθράκων. Εμπλουτισμός σε οξυγόνο. Πίεση κορυφής. Πυρίμαχα της υψικαμίνου. Υπολογισμοί της υψικαμίνου. Παραγωγή χάλυβα. Μέθοδοι KMS, ηλεκτρικής καμίνου τόξου (συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος) και Κ ES. Θεωρία και τεχνολογία. Τεχνολογία κάδου. Τεχνολογία χύτευσης. Χύτευση σε κόκκους, σε καλούπια και συνεχής χύτευση. Παραγωγή σιδηρoκραμάτωv και αvoξείδωτoυ χάλυβα. Θεωρία και τεχvoλoγία. Ηλεκτρική κάμιvoς αναγωγικής τήξης. Παραγωγή FeSi, FeMn, SiMn, FeNi, FeCr, κλπ. Παραγωγή αvoξείδωτoυ χάλυβα. Μέθοδοι ηλεκτρικής καμίνου, AOD, VOD και OBM. Παραγωγή σιδηροκραμάτων και ανοξείδωτου χάλυβα στην Ελλάδα. Τεχνολογία πλάσματος στη μεταλλουργία σιδήρου και χάλυβα. Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα, βιομηχανικές εφαρμογές. Πυρηνική χαλυβουργία. Τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές στη μεταλλουργία σιδήρου και χάλυβα.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Μεταλλουργία Σιδήρου ΙΙ (7.2.21.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Μεταλλουργικών Διεργασιών: 8ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Βιβλία Διδασκαλίας

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

Online υλικό διδασκαλίας

  • (Δείτε το παλιό site)

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 3 ώρες
Φροντιστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες