Σχεδιασμός Υπόγειων Εκμεταλλεύσεων

Θεμελιώδεις αρχές της εκμετάλλευσης. Μέθοδοι εκμετάλλευσης με κενά μέτωπα: Κατά μέτωπο προσβολή, μέθοδος των βαθμίδων, διαδοχικοί όροφοι. Μέθοδοι γομουμένων μετώπων: Συμπτυσσόμενο μέτωπο, εναλλασσόμενες κοπές και λιθογομώσεις και παραλλαγές της μεθόδου, οριζόντιες διαδοχικές πλάκες. Μέθοδοι εκμετάλλευσης με κατακρημνιζόμενα μέτωπα: Ευθύγραμμο επίμηκες μέτωπο, θάλαμοι και στύλοι. Μέθοδος διαδοχικών ορόφων, οριζόντιες διαδοχικές πλάκες, κατακρήμνιση πατώματος.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Σχεδιασμός Υπογείων Εκμεταλλεύσεων (7.1.23.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Μεταλλευτικής Τεχνολογίας: 9ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Ανδρέας Μπενάρδος

Βιβλία Διδασκαλίας

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 1. SME Mining Engineering Handbook (3rd ed.)
  By Darlind P., (editor),
  Society for Mining, Metallurgy and Exploration Inc. – SME, 2011.
 2. Underground Mining Methods: Engineering Fundamentals and International Case Studies
  By Hustrulid, W., Bullock, R.L., (eds)
  Society for Mining, Metallurgy and Exploration Inc.- SME, 2001.
 3. Techniques in Underground Mining: Selections from Underground Mining Methods Handbook
  By Gertsch R.E., Bullock R.L., (eds)
  Society for Mining, Metallurgy and Exploration Inc.- SME, 1998.
 4. Introductory Mining Engineering
  By Hartman H.L., Mutmansky J.M.,
  John Willey & Sons, 2002, New Jersey.

Βαθμολογία

Τελικές Εξετάσεις 100%

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 3 ώρες
Δευτέρα 08.45 - 11.30 κτήριο Μ.Μ.Μ. αίθ. 2.02
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες
Τετάρτη 11.45 - 12.30 κτήριο Μ.Μ.Μ. αίθ. 2.02