Προσομοίωση Μεταλλευτικών Συστημάτων

Προσομοίωση μεταλλευτικών συστημάτων. Στοιχεία της γλώσσας προσομοίωσης GPSS/H. Ανάπτυξη μοντέλων μεταλλευτικών συστημάτων. Ασκήσεις.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Προσομοίωση Μεταλλευτικών Συστημάτων (7.1.26.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Δεξαμενής: 9ου Εξαμήνου

Βιβλία Διδασκαλίας

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Online υλικό διδασκαλίας

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Τετάρτη 10.45 - 12.30, κτήριο Μηχ. Μετ. Μετ., αίθουσα 2.01
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες
Τετάρτη 15.00 - 16.30, κτήριο Μηχ. Μετ. Μετ., αίθουσα 2.01