Στοιχεία Μηχανολογίας

Βασικά στοιχεία Αντοχής Υλικών, Συνδέσεις (ήλοι, κοχλίες, σφήνες). Μέσα κίνησης (άτρακτοι, άξονες, στροφείς, σύνδεσμοι, έδρανα κύλισης – ολίσθησης). Μετάδοση κίνησης (οδοντωτοί τροχοί, τροχαλίες, καλώδια – συρματόσχοινα, αλυσίδες, ελατήρια). Μετατροπή κίνησης (έμβολα, διωστήρες, στροφαλοφόροι άξονες). Μέθοδος υπολογισμού.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Στοιχεία Μηχανολογίας (7.2.16.7)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 7ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Βιβλία Διδασκαλίας

 • Διδακτικές Σημειώσεις στο Μάθημα «Στοιχεία Μηχανολογίας», Κλειώ Βόσου
 • Στοιχεία μηχανών Τόμος Ι, Ιωάννης Κ. Στεργίου, Κωνσταντίνος Ι. Στεργίου, Σύγχρονη Εκδοτική 2003
 • Στοιχεία μηχανών Τόμος ΙΙ, Ιωάννης Κ. Στεργίου, Κωνσταντίνος Ι. Στεργίου, Σύγχρονη Εκδοτική 2003
 • Στοιχεία Μηχανών, G. Niemann, Γρηγόριος Χρυσοστόμου Φούντας, 2013
 • Στοιχεία Μηχανών, Αυγερινός,Φούντας, Γρηγόριος Χρυσοστόμου Φούντας,2013
 • Στοχιεία Μηχανών , Χρ. Παπαδόπουλος, Τζιόλα, 2012

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 • Στοιχεία μηχανών Τόμος Ι, Ιωάννης Κ. Στεργίου, Κωνσταντίνος Ι. Στεργίου, Σύγχρονη Εκδοτική 2003
 • Στοιχεία μηχανών Τόμος ΙΙ, Ιωάννης Κ. Στεργίου, Κωνσταντίνος Ι. Στεργίου, Σύγχρονη Εκδοτική 2003
 • Στοιχεία Μηχανών, G. Niemann, Γρηγόριος Χρυσοστόμου Φούντας, 2013
 • Στοιχεία Μηχανών, Αυγερινός,Φούντας, Γρηγόριος Χρυσοστόμου Φούντας,2013
 • Στοχιεία Μηχανών , Χρ. Παπαδόπουλος, Τζιόλα, 2012

Online υλικό διδασκαλίας

Βαθμολογία

Βαθμολογία τελικών εξετάσεων: 100%

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Τρίτη 13.45 – 15.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, Αμφιθέατρο 01
Φροντιστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες
Πέμπτη 12.45 – 14.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 1.01