Στοιχεία Μηχανουργικών Κατεργασιών

Εισαγωγή. Βασικά στοιχεία θεωρίας (σχηματισμός αποβλήτου, δυνάμεις/ισχύς κοπής, ποιότητα επιφάνειας, φθορά εργαλείων, υγρά κοπής). Εργαλεία κοπής. Συμβατικές μηχανουργικές κατεργασίες (τόρνος, δράπανο, πλάνη, φρέζα, γραναζοκόπτες, φρεζοδράπανα, μηχανές αυλακώσεων, πρέσσα κοπής, λειαντικές μηχανές). Μη-συμβατικές μηχανουργικές κατεργασίες (ηλεκτροδιάβρωση, υπέρηχοι, υδατοκοπή, ηλεκτρικός σπινθήρας, ηλεκτροχημική κατεργασία, χρήση δέσμης ηλεκτρονίων, χρήση laser, άλλες μέθοδοι). Συστήματα ελέγχου εργαλειομηχανών. Κατεργασιμότητα διαφόρων υλικών. Εφαρμογές στην παραγωγή (σχεδιασμός προϊόντος / επιλογή υλικού, επιλογή μεθόδου / επιλογή εργαλειομηχανής, επιλογή εργαλείων κοπής, προσδιορισμός παραμέτρων κατεργασίας). Μηχανουργικές μετρήσεις.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Στοιχεία Μηχανουργικών Κατεργασιών (7.2.33.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Δεξαμενής: 8ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Ευάγγελος Βασίλειος Χριστοφόρου

Βιβλία Διδασκαλίας

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 

Online Υλικό

Βαθμολογία

Βαθμολογία εργασίας: 100%

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 1 ώρες
Πέμπτη 15.00-16.00 Κτ.Μετ. Αμφ.Ηλεκτρολόγων
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες
Πέμπτη 16.00-18.00 Κτ.Μετ. Αμφ.Ηλεκτρολόγων