Σχεδιασμός Αντιδραστήρων

Αντιδραστήρας διαλείποντος έργου. Αντιδραστήρας πλήρους ανάμιξης. Αντιδραστήρας εμβολικής ροής. Αντιδραστήρας ανακύκλωσης. Σύγκριση μεγέθους αντιδραστήρων. Συστήματα πολλαπλών αντιδραστήρων. Επίδραση της θερμοκρασίας και της πίεσης στο βαθμό μετατροπής. Βέλτιστη στρατηγική θερμοκρασίας. Αντιδράσεις στερεού-ρευστού. Πρότυπο μη-αντιδράσαντος πυρήνα. Προσδιορισμός βραδύτερου σταδίου. Αντιδραστήρας ρευστοστερεής κλίνης. Αποκλίσεις από την ιδανική ροή. Κατανομή χρόνων παραμονής. Βηματική – παλμική επιβολή ιχνηθέτη. Μοντέλα για τη μη ιδανική ροή.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Σχεδιασμός Αντιδραστήρων (7.2.36.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Μεταλλουργικών Διεργασιών: 9ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Βιβλία Διδασκαλίας

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

OnLine Υλικό

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Τρίτη 12.45 - 14.30, κτήριο Μηχ. Μετ. Μετ., γραφείο Καθηγητή
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες
Τετάρτη 15.00 - 16.00, κτήριο Μηχ. Μετ. Μετ., γραφείο Καθηγητή