Σχεδιασμός και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Μεταλλουργικών Βιομηχανιών

Στάδια σχεδιασμού: Βασικός λεπτομερής σχεδιασμός. Τα δεδομένα του σχεδιασμού. Οικονομική ανάλυση επενδυτικών σχεδίων. Το διάγραμμα ροής. Βαθμοί ελευθερίας, μεταβλητές σχεδιασμού. Ισοζύγια μάζας και ενέργειας. Προσομοιωτές. Αριστοποίηση σχεδιασμού. Ενεργειακή αριστοποίηση.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Σχεδιασμός & Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Μεταλλουργικών Βιομηχανιών (7.2.37.9)

 

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Μεταλλουργικών Διεργασιών: 9ου Εξαμήνου

 

Διδάσκοντες

 

Βιβλία Διδασκαλίας

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

OnLine Υλικό

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Πέμπτη 12.45 - 14.30, κτήριο Μηχ. Μετ. Μετ., αίθουσα 2.01
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες
Πέμπτη 15.00 - 17.00, κτήριο Μηχ. Μετ. Μετ., αίθουσα 2.01