Τεχνικές Εξαγωγικής Μεταλλουργίας

Το μάθημα περιλαμβάνει την εργαστηριακή διδασκαλία οκτώ πειραματικών ασκήσεων που αφορούν διεργασίες της εξαγωγικής μεταλλουργίας (Τήξη φρύγματος σε κάμινο Τammann για παραγωγή κράματος, οξειδωτική φρύξη θειούχου μεταλλεύματος για την απομάκρυνση του S, αναγωγική φρύξη σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος, εκχύλιση φρύγματος από θειούχο συμπύκνωμα χαλκού, ηλεκτροχημικές διεργασίες-ηλεκτρολυτικός καθαρισμός /ηλεκτροανάκτηση χαλκού-, εξαγωγή μετάλλων με οργανικούς διαλύτες, όξινη κατεργασία και μέτρηση ειδικής επιφάνειας μπεντονίτη, μέτρηση ιοντοεναλλακτικής ικανότητας υλικών ως προς το αμμώνιο). Ειδικό φυλλάδιο με το θεωρητικό υπόβαθρο και την περιγραφή κάθε εργαστηριακής άσκησης μοιράζεται σε κάθε έναν σπουδαστή πριν την πραγματοποίηση του πειράματος. Οι σπουδαστές χωρίζονται σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων και παρακολουθούν την επίδειξη της εργαστηριακής άσκησης από τον υπεύθυνο, και συμμετέχουν επικουρικά σ’ αυτήν. Λαμβάνουν τα πειραματικά δεδομένα-μετρήσεις και παραδίδουν έκθεση όπου περιγράφουν το αντικείμενο και την εργαστηριακή μεθοδολογία, και παρουσιάζουν τα πειραματικά αποτελέσματα, την επεξεργασία τους για υπολογισμό διαφόρων μεγεθών, το σχολιασμό και συζήτηση αποτελεσμάτων.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Τεχνικές Εξαγωγικής Μεταλλουργίας (7.2.25.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Μεταλλουργικών Διεργασιών: 8ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

‘Ολο το προσωπικό του Εργαστηρίου Μεταλλουργίας

Βιβλία Διδασκαλίας

Εργαστηριακές σημειώσεις 51 σελίδων, για κάθε εργαστηριακή άσκηση ξεχωριστά, απ’ όλους τους διδάσκοντες.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

Online υλικό διδασκαλίας

  • (Δείτε το παλιό site)

Βαθμολογία

Παράδοση κατ’ οίκον εργασίας, για κάθε εργαστηριακή άσκηση, με περιγραφή του αντικείμενου και της εργαστηριακής μεθοδολογίας, και παρουσίαση των πειραματικών αποτελεσμάτων, την επεξεργασία τους για υπολογισμό διαφόρων μεγεθών, το σχολιασμό και συζήτηση αποτελεσμάτων.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Εργαστηριακές Ασκήσεις: 3 ώρες