Τεχνικές Σχεδιάσεις – Μηχανολογικό Σχέδιο – CAD

Βασικές αρχές μηχανολογικού σχεδίου. Γενικά στοιχεία για το CAD. Χρήση AutoCAD στη διδιάστατη σχεδίαση. Χρήση AutoCAD στην τριδιάστατη σχεδίαση

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Τεχνικές Σχεδιάσεις – Μηχανολογικό Σχέδιο – CAD (7.2.04.2)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 2ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

  • Κατσουλάκος Νικόλαος Π.Δ. 407/80

Βιβλία Διδασκαλίας

  • Διδακτικές Σημειώσεις στο Μάθημα «Τεχνικές Σχεδιάσεις – Μηχανολογικό Σχέδιο», Κλειώ Βόσου
  • Οδηγός εκμάθησης AUTOCAD 2008 & 2007, Βασίλης Κορδωνιάς, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2008
  • AutoCAD 2010 Οπτικός οδηγός, Omura George, Χ. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΕΕ, 2010
  • Εισαγωγή στο AUTOCAD 2010, Γιάννης Θ. Κάππος, Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2010
  • Τεχνικό σχέδιο με AUTOCAD, Σαράφης Ηλίας, Τσεμπεκλής Σπύρος, Μούργκος Ιωάννης, 2010

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  • Οδηγός εκμάθησης AUTOCAD 2008 & 2007, Βασίλης Κορδωνιάς, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2008
  • AutoCAD 2010 Οπτικός οδηγός, Omura George, Χ. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΕΕ, 2010
  • Εισαγωγή στο AUTOCAD 2010, Γιάννης Θ. Κάππος, Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2010
  • Τεχνικό σχέδιο με AUTOCAD, Σαράφης Ηλίας, Τσεμπεκλής Σπύρος, Μούργκος Ιωάννης, 2010

Βαθμολογία

Βαθμολογία τελικών εξετάσεων: 100%

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Δευτέρα 1ο Τμήμα 10.45 - 12.30 κτήριο Η/Υ ΔΕΠΥ-Α
Τετάρτη 2ο Τμήμα 10.45 - 12.30 κτήριο Η/Υ ΔΕΠΥ-Α
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες
Δευτέρα 1ο Τμήμα 12:45 - 14:30 κτήριο Η/Υ ΔΕΠΥ-Α
Τετάρτη 2ο Τμήμα 12:45 - 14:30 κτήριο Η/Υ ΔΕΠΥ-Α