Επιστήμη και Τεχνολογία Γεωθερμικών Πεδίων

Θερμότητα του εσωτερικού της γης και θερμική ροή. Κατηγορίες περιοχών με αυξημένη θερμική ροή. Γεωθερμική ενέργεια και δυναμικό. Γεωθερμικά πεδία και διεργασίες σε αυτά. Γεωθερμία υψηλής-μέσης-χαμηλής ενθαλπίας και σύσταση ρευστών. Μέθοδοι έρευνας και εντοπισμού γεωθερμικών πεδίων. Εκτίμηση συμπεριφοράς γεωθερμικών πεδίων. Ανάπτυξη γεωθερμικών πεδίων. Η γεωθερμία στην Ελλάδα. Εφαρμογές – Χρήσεις γεωθερμικης ενέργειας. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις – Προστασία. Ανάλυση Κόστους. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ο ρόλος της γεωθερμίας. Νομοθετικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Επιστήμη & Τεχνολογία Γεωθερμικών Πεδίων (7.3.10.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Δεξαμενής: 8ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Σοφία Σταματάκη

Βιβλία Διδασκαλίας

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

Online Υλικό

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Παρασκευή 11.45-13.30 Κτ.Μετ. αιθ.204
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες
Παρασκευή 13.45-14.30 Κτ.Μετ. αιθ.204