Τεχνολογία της Στερεάς Κατάστασης

Άτομα, μόρια, μέταλλα και κράματα. Κρυσταλλικά και Άμορφα στερεά υλικά. Βασικές αρχές κρυσταλλογραφίας. Εισαγωγή στη θεωρία των ζωνών. Ηλεκτρικές, διηλεκτρικές, θερμοηλεκτρικές, μαγνητικές, οπτικές και θερμικές ιδιότητες των στερεών υλικών. Μαγνητικά κράματα, ημιαγώγιμες διατάξεις, οπτοηλεκτρονικά υλικά. Διάχυση στη στερεά κατάσταση.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Τεχνολογία Στερεάς Κατάστασης (7.2.07.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Δεξαμενής: 8ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Αθηνά Τσετσέκου

Βιβλία Διδασκαλίας

«Τεχνολογία της Στερεάς Κατάστασης», Χρ. Ν. Παναγόπουλος, Ε.Μ.Π., 1996

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  • C. Kittel, “Solid State Physics” Κεντρ. Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.
  • S. Sze, “Semiconductor Devices”, Κεντρ. Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

Online Υλικό

Βαθμολογία

Βαθμολογία τελικών εξετάσεων: 100%

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Τρίτη 11.45-13.30 Κτ.Μετ. αιθ.204