Θερμοδυναμική

Βασικές έννοιες και ορισμοί. Μορφές ενέργειας. Διάγραμμα φάσεων και ογκομετρική συμπεριφορά καθαρών ουσιών. Καταστατικές εξισώσεις. Πρώτο και δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα. Αντιστρεπτές και αναντίστρεπτες διεργασίες. Εντροπία. Θερμικές και ψυκτικές μηχανές. Ομοιογενή μείγματα. Βασικές σχέσεις θερμοδυναμικών ιδιοτήτων. Ισορροπία και ευστάθεια. Ισορροπία φάσεων. Ισορροπία χημικών αντιδράσεων.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Θερμοδυναμική (7.2.02.3)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 3ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Ηλιάνα Χαλικιά

Βιβλία Διδασκαλίας

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

OnLine Υλικό

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 3 ώρες
Τρίτη 10.45 - 12.30 κτήριο M.M.M. αιθ. 102
Πέμπτη 08.45 - 09.30 κτήριο M.M.M. αιθ. 102
Φροντιστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες
Πέμπτη 09.45 - 10.30 κτήριο M.M.M. αιθ. 102