Υδρομεταλλουργία

Εισαγωγή. Πρώτες ύλες υδρομεταλλουργικών διεργασιών. Εκχύλιση. Θερμοδυναμική προσέγγιση της εκχύλισης. Ηλεκτροχημικός χαρακτήρας αντιδράσεων εκχύλισης. Κινητική εκχύλισης. Τεχνικές εκχύλισης και χρησιμοποιούμενη τεχνολογία. Εκχύλιση επί τόπου. Εκχύλιση σε σωρούς. Εκχύλιση σε δεξαμενές. Εκχύλιση με ανάδευση σε ατμοσφαιρική πίεση και υπό πίεση. Εκχύλιση με μικροοργανισμούς. Μέθοδοι διαχωρισμού μετάλλων και ανάκτησης από διαλύματα εκχύλισης. Χημική καταβύθιση. Θερμοδυναμική της καταβύθισης. Συγκαταβύθιση και μηχανισμοί της. Ιονοεναλλαγή. Διαχωρισμός και ανάκτηση μετάλλων με οργανικούς διαλύτες. Ρόφηση με ενεργό άνθρακα. Βιορρόφηση. Ανάλυση βιομηχανικών διαγραμμάτων ροής υδρομεταλλουργικών διεργασιών. Επιλογή υλικών για υδρομεταλλουργικά εργοστάσια. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα υδρομεταλλουργικών διεργασιών – Σύγκριση με πυρομεταλλουργία.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Υδρομεταλλουργία (7.2.22.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Μεταλλουργικών Διεργασιών: 8ου Εξαμήνου

Διδάσκοντες

Βιβλία Διδασκαλίας

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Online υλικό διδασκαλίας

  • (Δείτε το παλιό site)

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 2 ώρες
Εργαστηριακές Ασκήσεις: 2 ώρες