Υπόγεια Έργα

Η σύγχρονη αστική ανάπτυξη, τα προβλήματα και ο ρόλος των υπογείων έργων. Πλεονεκτήματα υπογείων έργων σε σχέση με το περιβάλλον. (Απόκρυψη – απομόνωση των υπογείων έργων, Οφέλη από την εγκατάσταση «επικίνδυνων – ρυπογόνων» δραστηριοτήτων σε υπόγειους χώρους, Εξοικονόμηση ενέργειας – μειωμένη ρύπανση). Ειδικά υπόγεια έργα και σύγχρονες υποδοµές. Τύποι και χρήσεις υπόγειων κατασκευών. Η μεταλλευτική αρωγός στην κατασκευή υπογείων τεχνικών έργων. Κατασκευή υπογείων τεχνικών έργων με την μέθοδο των θαλάμων και στύλων. Σχεδιασμός μεγάλων υπογείων θαλάμων. Διαμόρφωση υπογείου συγκροτήματος. Κοστολόγιο εξόρυξης υπογείων έργων. Προοπτικές ανάπτυξης των υπογείων έργων. Προβλήματα της Ελληνικής πραγματικότητας και η αντιμετώπισή τους με υπόγεια έργα.

Περιγραφή

Τίτλος Μαθήματος

Υπόγεια Έργα (7.1.29.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Γεωτεχνολογίας: 9ου Εξαμήνου

Βιβλία Διδασκαλίας

Υπόγεια Έργα, Α. Μπενάρδος – Δ. Καλιαμπάκος, Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα 2010

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 1. Mining Methods & Equipment
  By Koehler S. Stout,
  McGraw-Hill, Inc., 1980
 2. Support of Underground Excavations In Hard Rock
  By E. Hoek, P.K. Kaiser, W.F. Bawden A.A.
  Balkema, 1995
 3. Tunneling – Design, Stability And Construction
  By B.N. Whittaker and R.C. Frith
  The Institution of Mining and Metallurgy, 1990

Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θεωρία: 1 ώρες
Δευτέρα 09.45 - 10.30 κτήριο M.M.M. αίθ. 202
Φροντιστηριακές Ασκήσεις: 1 ώρες
Δευτέρα 10.45 - 11.30 κτήριο M.M.M. αίθ. 202