Αναβολή εξέτασης του μαθήματος “Μεταλλευτική Έρευνα” του 4ου εξαμήνου

Μετά από συνεννόηση με τους διδάσκοντες, αναβάλλεται η  εξέταση του μαθήματος του 4ου εξαμήνου «Μεταλλευτική Έρευνα» την Πέμπτη 27/09/2018 και θα πραγματοποιηθεί στις 02/10/2018 και ώρα 18:00μ.μ. στα Αμφ.01, 02 […]

Αναβολή εξετάσεων εργαστηρίου στο μάθημα της “Κοιτασματολογίας” λόγω απεργίας στις 30/5/2018

Οι εξετάσεις μικροσκοπίας – μακροσκοπίας του υποχρεωτικού μαθήματος “Κοιτασματολογία” για τους φοιτητές του 4ου εξαμήνου του 1ου τμήματος (Τετάρτη 12:45-14:30), που χάνονται λόγω της γενικής απεργίας στις 30/5/2018, θα πραγματοποιηθούν την […]