Αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την εκλογή Δ/ντή του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών

Αναφορικά με τη διεξαγωγή ψηφοφορίας της 14ης Μαρτίου 2019 για την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Γεωλογικών Επιστημών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών