Εκ νέου παράταση προθεσμίας δήλωσης συγγραμμάτων

Παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων  σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέχρι την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019. Επίσης ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη […]

Εκ νέου παράταση διανομής διδακτικών συγγραμμάτων

Παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων  σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέχρι την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019. Επίσης ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη […]