Τροποποίηση ημερομηνιών προφορικών εξετάσεων των Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2019

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων των διπλωματικών εργασιών της Σχολής, περιόδου Οκτωβρίου 2019, τροποποιούνται ως εξής: 20.09.19   Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών εργασιών. 27.09.19   Λήξη προθεσμίας κατάθεσης εγγράφου αποδοχής των […]

Ημερομηνίες διεξαγωγής προφορικών εξετάσεων διπλωματικών εργασιών περιόδου Φεβρουαρίου 2019

Ανακοινώνεται στους τελειόφοιτους της Σχολής, ότι oι ημερομηνίες διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων των διπλωματικών εργασιών της Σχολής, περιόδου Φεβρουαρίου 2019 τροποποιούνται ως εξής: 11.02.19 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών    εργασιών. 18.02.19  […]

Ημερομηνίες διεξαγωγής προφορικών εξετάσεων Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Ιουνίου 2018

Ανακοινώνεται στους τελειόφοιτους της Σχολής, ότι oι ημερομηνίες διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων των διπλωματικών εργασιών της Σχολής, περιόδου Ιουνίου 2018 τροποποιούνται ως εξής: 22.06.18 Λήξη προθεσμίας παραδόσεως διπλωματικών   εργασιών. 30.06.18 […]