Νέα Έκδοση της εφαρμογής SMME – Google Play

Ενημερώνονται οι χρήστες της εφαρμογής SMME της Σχολής, να ανατρέξουν στο Google Play και να κατεβάσουν την καινούργια έκδοση της εφαρμογής SMME^2 (για συσκευές συμβατές με Android) . Η δημιουργία […]