Δημήτριος Καλιαμπάκος

Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Προστασία και Αποκατάσταση Περιβάλλοντος στη Μεταλλευτική-Λατομική Δραστηριότητα

 
Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 2.28, 2ος όροφος
+30 210 772-2211
dkal@central.ntua.gr

 
 

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Δημήτρης Καλιαμπάκος είναι Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου και Διευθυντής του Εργαστηρίου Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής. Είναι Κοσμήτορας της Σχολής Μ.Μ.Μ. και Διευθυντής του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας, αντικείμενο του οποίου είναι η προστασία και η ολοκληρωμένη ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών. Είναι, επίσης, Πρόεδρος του διεθνούς οργανισμού Associated research Centers for the Urban Underground Space (ACUUS) και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη σχέση μεταλλευτικής δραστηριότητας- κοινωνίας- περιβάλλοντος, την ανάπτυξη ειδικών υπογείων έργων στις μεγάλες πόλεις, θέματα ανάπτυξης και περιβάλλοντος των ορεινών περιοχών, ζητήματα περιβαλλοντικής οικονομίας, ενεργειακής φτώχειας κλπ. Ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος σε πάνω από 60 ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση από κρατικούς, ιδιωτικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 180 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 4 βιβλίων. Διδάσκει προπτυχιακά μαθήματα στη Σχολή Μ.Μ.Μ. και σε τέσσερα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ε.Μ.Π.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Damigos, D. and Kaliampakos, D. (2006). “The ‘‘battle of gold’’ under the light of green economics: a case study from Greece”, Environmental Geology, Vol. 50, Nο 2, pp. 202–218.
 • Giannakopoulou, S., Damigos, D. and Kaliampakos, D. (2011). “Assessing the Economic Value of Vernacular Architecture of Mountain Regions Using Contingent Valuation”, Journal of Mountain Science, 8(5), pp. 629 – 640.
 • Kaliampakos, D., Benardos, A., Mavrikos, A., Panagiotopoulos, G. (2015). “The Underground Altas Project”, Tunnelling and Underground Space Technology, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tust.2015.03.009
 • Kaliampakos, D. (2015). "Underground development: a springboard to make city life better in the 21st century", keynote speech in the 15th World Conference of Associated research Centers for the Urban Underground Space: "Underground Urbanization as a Prerequisite for Sustainable Development", September 12-15, St. Petersburg, Russia.
 • Kaliampakos, D., Benardos, A., Mavrikos, A. (2016). “A review on the economics of underground space utilization”, Tunnelling and Underground Space Technology (Special Issue), Vol. 55, pp. 236–244.
 • Papada, L. and Kaliampakos, D. (2016). "Measuring energy poverty in Greece", Energy Policy, Vol. 94, pp. 157-165.

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Περιβάλλον ΙΙ (Προστασία Περιβάλλοντος στη Μεταλλευτική & Μεταλλουργία)
 • Διάθεση Στερεών Αποβλήτων, Ανακύκλωση Υλικών
 • Περιβαλλοντική Μεταλλευτική και Λατομική Τεχνολογία (Ειδικά Θέματα)
 • Μάρμαρα & Βιομηχανικά Ορυκτά
 • Μεταλλευτική Οικονομία
 • Περιβάλλον και Ανάπτυξη (διατμηματικό)
 • Υπόγεια Έργα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Σχεδιασμός και Οικονομοτεχνική Αξιολόγηση Ειδικών Υπογείων Έργων (Δ.Π.Μ.Σ. "Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων")
 • Διαχείριση του Κινδύνου σε Θέματα Ασφάλειας & Υγείας (Δ.Π.Μ.Σ. "Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων")
 • Οικονομική του Περιβάλλοντος (Δ.Π.Μ.Σ. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη")
 • Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων (Δ.Π.Μ.Σ. "Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων")
 • Εισαγωγή στο Περιβάλλον και την Κοινωνία των Ορεινών Περιοχών (Δ.Π.Μ.Σ. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών")
 • Περιβαλλοντική Οικονομία: Εφαρμογές σε Ζητήματα Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών (Δ.Π.Μ.Σ. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών")