Αθανάσιος Μαυρίκος

Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δι.Π.)

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική του υπογείου χώρου

Τομέας Μεταλλευτικής, Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής,

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Γραφείο 0.16, ισόγειο
+30 210 772-2190
mavrikos@metal.ntua.gr

 

Ο Δρ. Αθανάσιος Μαυρίκος αποφοίτησε από τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. το 1999. Το 2001 ολοκλήρωσε με επιτυχία το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων" που πραγματοποιείται στο Ε.Μ.Π. Η διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Υπολογισμός της αξίας του υπόγειου χώρου: Η περίπτωση των υπόγειων αποθηκευτικών χώρων στην Αττική" ολοκληρώθηκε το 2007. Από το 2000 συμμετέχει ενεργά στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, ενώ τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι ο σχεδιασμός υπογείων έργων, η υπόγεια ανάπτυξη και η οικονομική αποτίμηση του υπόγειου χώρου. Έχει εργαστεί ως ερευνητής σε 17 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από ιδιωτικούς, εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους. Έχει δημοσιεύσει 24 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και διεθνή συνέδρια. Συμμετέχει στη διδασκαλία 7 προπτυχιακών και 2 μεταπτυχιακών μαθημάτων.

  • Kaliampakos, D., Benardos, A., Mavrikos, A. “A review on the economics of underground space utilization”, Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 55, pp. 236–244, 2016 (http://dx.doi.org/10.1016/j.tust.2015.10.022).
  • Kaliampakos, D., Benardos, A., Mavrikos, A., Panagiotopoulos, G. “The Underground Altas Project”, Tunnelling and Underground Space Technology, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tust.2015.03.009, 2015.
  • Kaliampakos and A. Mavrikos. “The Economics of the Underground Space”, ACUUS - 14th World Conference of Associated research Centers for the Urban Underground Space, September 24-26, Seoul, S. Korea, 2014.
  • Kotsareli, A. Mavrikos and D. Kaliampakos, “Social Cost-Benefit Analysis of the Western Expansion of the Athens Metro”, Proceedings of the 13th ACUUS International Conference “Underground Space Development – Opportunities and Challenges”, Singapore, 7-8 November, 2012.
  • Kaliampakos, A. Mavrikos and M. Menegaki, “Construction industry and archaeology: a land-use conflict on the island of Andros, Greece”, International Journal of Mining, Reclamation and Environment, Vol. 25, No. 2, pp. 152–160, 2011.
  • A.G. Benardos, A.A. Mavrikos, D.A.  Labrakis, M.E.  Menegaki, “Perlite exploitation on the island of Kos, Greece”, CIM Bulletin, vol. 101, No 1108, 2008.